Służby pielgrzymkowe, to kilkadziesiąt osób, które zupełnie bezinteresownie poświęcają się, by inni mogli spokojnie i owocnie pielgrzymować. Mało kto wie ile takich służb działa w naszej pielgrzymce. Ci ludzie nie biorą się znikąd. Jeżeli chcesz coś zrobić dla naszej pielgrzymki, a nie tylko liczyć na to, że w niej pójdziesz, zachęcamy, byś zgłosił się do jednej ze służb. Od Ciebie też może zależeć przyszłość tej pielgrzymki.
 
1. Służba w kuchni:
 
W dzień i w nocy pracują tu ludzie, którzy troszczą się o to, aby wszyscy pielgrzymi nie byli głodni. To oni przygotowują i dostarczają posiłki, które na trasie tak bardzo smakują wszystkim pielgrzymom.
 
 
 
2. Służba transportowa:
 
Do zadań tej służby należy przygotowanie całej logistyki związanej z pielgrzymką. Zapewnienie samochodów do transportu ludzi, posiłków, bagaży, samochodów dostarczających wodę na trasie pielgrzymki czy wywozu śmieci oraz ludzi do obsługi to zadanie tej służby.
 
 
3. Służba porządkowa:
 
Od tej służby w dużej mierze zależy bezpieczeństwo każdego pielgrzyma. To oni dbają o bezpieczeństwo i porządek w czasie marszu oraz na miejscach postoju pielgrzymki i na miejscach noclegowych.
 
 
4. Służba sanitarna:
 
Byłoby dużo ławiej gdyby każdy pielgrzym wrzucał odpadki do kasza na śmieci. Ale niestety tak nie jest. Ktoś musi te śmieci po nas pozbierać i wywieźć. Jest to zadanie dla służby sanitarnej, aby w żadnym miejscu na całej trasie pielgrzymki nie pozostał po nas ani jeden śmieć.
 
 
5. Służba liturgiczna:
 
Pielgrzymowanie to nie tylko maszerowanie z jednego miejsca do drugiego. To przede wszystkim rekolekcje w drodze. To msze i nabożeństwa odprawiane pod gołym niebem. Zadaniem służby liturgicznej jest przygotowaniem wszystkiego, co jest związane z liturgią sprawowaną w czasie pielgrzymki.
 
 
 
6. Służba medyczna:
 
Zadaniem tej służby jest troska o nasze zdrowie i pomoc w sytuacjach kiedy ono szwankuje. Jak bardzo potrzebna jest ta służba widać na zakończenie każdego dnia pielgrzymki, kiedy do późnych godzin nocnych medycy pielgrzymkowi zajmują się obolałymi nogami pielgrzymów, by na drugi dzień mogli kontynuować pielgrzymowanie.
 
 
7. Służba techniczna:
 
Technicy pielgrzymkowi dbają przede wszystkim o to, aby wszystkie urządzenia nagłośnieniowe były sprawne i dobrze funkcjonowały. Do zadań tej służby należy również przygotowanie punktów medycznych w miejscach noclegowych, przygotowanie ołtarzy w miejscach w których odprawiana jest Msza Święta i wiele innych rzeczy bez których pielgrzymka nie mogłaby funkcjonować sprawnie.
 
 
8. Służba kwatermistrzowska:
 
Służba ta wykonuje swoją pracę na długo przed rozpoczęciem pielgrzymki. A do jej zadań należy zdobycie wszystkich oficjalnych pozwoleń na przemarsz pielgrzymki i noclegi. W czasie pielgrzymki członkowie tej służby dbają o przygotowanie i zabezpieczenie miejsc postojowych i noclegowych.
 
9. Służba informacyjna:
 
Służba informacyjne jest pielgrzymkowym biurem prasowym. Odpowiada za informacje na temat pielgrzymki umieszczane w środkach masowej komunikacji. Przygotowuje i rozsyła materiały reklamujące pielgrzymkę. Organizuje i przeprowadza rejestrację pielgrzymów. Prowadzi stronę internetową.